مرحله به مرحله به سوی اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس ) در 2 ماه

مرحله به مرحله به سوی اخذ PR اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس ) در 2 ماه

مرحله به مرحله به سوی اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس Cyprus ) در 2 ماه :

مرحله اول: اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس )
خرید ملک در قبرس (۳۰۰ هزار یورو + مالیات بر ارزش افزوده)
اظهارنامه درآمد (حداقل ۳۰ هزار یورو / سال)

مرحله دوم: اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس )
جمع آوری اسناد و تهیه فرم های درخواست اقامت قبرس
ارائه اسناد و فرم های درخواست اقامت قبرس به وکیل

مرحله سوم: اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس )
 ارسال اسناد و فرم های لازم به اداره مهاجرت

مرحله چهارم: اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس )
حضور در اداره مهاجرت جهت انگشت نگاری
دریافت اجازه اقامت دائم و کارت شناسایی بعد از ۲ هفته

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ اقامت دائم قبرس میتوانید فرم مشاوره رایگان را پر نمایید

خرید ملک در قبرس ملک خرید ملک در قبرس جنوبی خرید ملک در قبرس اروپایی خرید ملک در قبرس شمالی خرید ملک در قبرس ترک ملک در قبرس ملک قبرس قیمت ملک در قبرس قیمت ملک در قبرس جنوبی قیمت ملک در قبرس اروپایی قیمت ملک در قبرس ترک قیمت ملک در قبرس شمالی ملک ارزان در قبرس اخذ اقامت دائم قبرس اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی اخذ اقامت دائم قبرس ترک اخذ اقامت دائم قبرس شمالی زمان اخذ اقامت دائم قبرس قیمت اخذ اقامت دائم قبرس مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس مراحل اخذ اقامت دائم قبرس هزینه اجاره ملک در قبرس اجاره ملک در قبرس خرید ملک هوشمند در قبرس مزایای خرید ملک در قبرس

  • خانه
  • مرحله به مرحله به سوی اخذ PR ( اخذ اقامت دائم قبرس ) در 2 ماه